Geschiedenis

 

Geschiedenis in het kort

De Stabij komt van oorsprong uit Friesland en dan met name uit het Friese Woudengebied, de streek in het zuidoosten en oosten van Friesland. Het ras is al heel lang bekend in die streken maar is pas sinds de jaren zestig buiten Friesland wat bekender geworden. Al in de negentiende eeuw wordt er in diverse teksten (o.a. Joost Halbertsma, Waling Dijkstra en Nynke fan Hichtum) melding gemaakt van "bijke" die onder meer werd omschreven als een "langharige zwartbonte", "een kindervriend" en een "goede jachthond".

De voorvaderen moeten waarschijnlijk gezocht worden bij de spanjoel (of spaniel), die tijdens de Spaanse bezetting meegekomen waren naar het noorden. Er is waarschijnlijk verwantschap tussen de Stabij, de heidewachtel en de Drentsche patrijshond.

De Stabij werd gebruikt voor de jacht op mollen, ratten en bunzings, als waakhond en als ongedierteverdelger op het erf en rond het huis en af en toe als jachthond bij de jacht op haar- en veerwild. In het laatste geval was er vooral sprake van jacht door stropers, want de Stabij was geen hond van de adel, maar van de kleine landman. De Stabij was van oorsprong de hond van de "kleine man", de dagloner van boeren of de kleine pachters. Het is een zeer veelzijdige hond die tegenwoordig vooral als gezelschapshond wordt gehouden.

 

Het ras werd in 1942 door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied erkend.

De Stabijhoun behoort tot Rasgroep 7, STAANDE JACHTHONDEN      

Buitenland

Buiten Nederland wint de Stabijhoun aan populariteit en we zien hem o.a. in Scandinavië en ook in de Verenigde Staten wordt het ras langzaam iets bekender, mede door Amerikanen met van oorsprong Nederlandse wortels. Inmiddels zijn er ook rasverenigingen opgericht in Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen, Amerika, Canada en United Kingdom (Engeland). De NVSW werkt samen met deze rasverenigingen om het oorspronkelijke rasbeeld zoveel mogelijk te behouden. Ook vindt er uitwisseling van gezondheidsgegevens plaats. Het streven is een gezamenlijke database.

Overzicht Stabijhounen in binnen- en buitenland

Gegevens 2017 Opgericht Leden Stabij's Nesten 2018 Nesten totaal Fokkers
Nederland NVSW 1947 2993 3845 53 (NVSW)+12 3123 252
Zweden SvSK 2000 360 725 11 184 (1189 pups) 16 aktief (14 nemen pause)
Denemarken DASK 2001 175 375 16 136 (908 pups) 14 (45 sinds 2001)
Finland SCF 2006 120 272 4 (22pups) 12 (17 beide ver.) 9 (4 ook FSCF lid) 19 totaal
USA / Csnada ASA 2006 110 210 4 (15 pups) 61 112
Noorwegen NoSK 2007 93 100 2 (17 (pups) 21 7 (2 geen lid)
Engeland UKSA 2013 144 159 2 (13 pups) 13 12
Finland FSCF 2013 134 550 9 (17 pups) 9 (17 beide ver.) 10 (4 ook SCF lid) 19 totaal

Bron NVSW