headerL
headerR
Left effects
Right effects

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

spacer

 

 

 

Geschiedenis

 

 

Geschiedenis in het kort

De Stabij komt van oorsprong uit Friesland en dan met name uit het Friese Woudengebied, de streek in het zuidoosten en oosten van Friesland. Het ras is al heel lang bekend in die streken maar is pas sinds de jaren zestig buiten Friesland wat bekender geworden. Al in de negentiende eeuw wordt er in diverse teksten (o.a. Joost Halbertsma, Waling Dijkstra en Nynke fan Hichtum) melding gemaakt van "bijke" die onder meer werd omschreven als een "langharige zwartbonte", "een kindervriend" en een "goede jachthond".

De voorvaderen moeten waarschijnlijk gezocht worden bij de spanjoel (of spaniel), die tijdens de Spaanse bezetting meegekomen waren naar het noorden. Er is waarschijnlijk verwantschap tussen de Stabij, de heidewachtel en de Drentsche patrijshond.

De Stabij werd gebruikt voor de jacht op mollen, ratten en bunzings, als waakhond en als ongedierteverdelger op het erf en rond het huis en af en toe als jachthond bij de jacht op haar- en veerwild. In het laatste geval was er vooral sprake van jacht door stropers, want de Stabij was geen hond van de adel, maar van de kleine landman. De Stabij was van oorsprong de hond van de "kleine man", de dagloner van boeren of de kleine pachters. Het is een zeer veelzijdige hond die tegenwoordig vooral als gezelschapshond wordt gehouden.

 

Het ras werd in 1942 door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied erkend.

De Stabijhoun behoort tot Rasgroep 7, STAANDE JACHTHONDEN     

Buitenland

Buiten Nederland wint de Stabijhoun aan populariteit en we zien hem o.a. in Scandinavië en ook in de Verenigde Staten wordt het ras langzaam iets bekender, mede door Amerikanen met van oorsprong Nederlandse wortels. Inmiddels zijn er ook rasverenigingen opgericht in Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen, Amerika, Canada en United Kingdom (Engeland). De NVSW werkt samen met deze rasverenigingen om het oorspronkelijke rasbeeld zoveel mogelijk te behouden. Ook vindt er uitwisseling van gezondheidsgegevens plaats. Het streven is een gezamenlijke database.

Overzicht Stabijhounen in binnen- en buitenland

gegevens 2011 Opgericht Leden Stabijs Nesten 2010 Nesten totaal Fokkers
Nederland NVSW 1947 2500 3650 70 (via NVSW) 1988 240
Zweden SvSK 2000 280 725 12 (34 pups) 106 32
Denemarken DASK 2001 175 375 8 (49 pups) 55 15
Finland SCF 2006 120 272 4 (22 pups) 36 12
USA-Canada ASA 2006 110 210 4 (15 pups) 14 9
Noorwegen NoSC 2007 93 100 2 (17 pups) 5 3

 

Bron NVSW

 

algemeen

 

algemeen

Copyright (C) 2002-2017 by Jack Tomson
Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst