headerL
headerR
Left effects
Right effects

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

spacer

 

 1e Nestje geboren 31-12-2005

                 Image hosted by Photobucket.com
NHSB 2336102  Joy Tascha fan it Paradijske                    NHSB 2196266  Falkwin                           

 

2e Nestje geboren 30-04-2009

               
NHSB 2590157  Femke                                                      NHSB 2599691  Oscar van de Eenhoornleijn                           

 

3e Nestje geboren 23-08-2010

                
NHSB 2590157  Femke                                                       NHSB 2657995  Thorkel van de Houterd                               

 

4e Nestje geboren 20-04-2014

                
NHSB 2851131 Iefke-Diede fan de Haersterwei (Jiska)     NHSB 2806726 Sybe Thorkel ut it Griene Hert (Kaay)                             

 

5e Nestje geboren 02-06-2017

                
NHSB 2851131  Iefke-Diede fan de Haersterwei (Jiska)    NHSB 2885762     Siep                     

 

algemeen

 

algemeen

Copyright (C) 2002-2017 by Jack Tomson
Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst