headerL
headerR
Left effects
Right effects

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

spacer

 

                                       

5e Nestje
Kennismaking
Dekking
Dracht
Echo
Geboorte
Groeitabel pups
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Nieuwe baasjes
Pups thuis
    Jeppe (Frankrijk)
    Mees
    Sammy
    Epke
    Jelle (Zwitserland)
    Jiske
    Doutzen
    Manda (Finland)
Ontmoeting pups
Stamboom brengen
    Epke
    Mees
    Doutzen
    Jelle
    Jeppe
Siep
Stamboom pups

 

 

                                       

5e Nestje
Kennismaking
Dekking
Dracht
Echo
Geboorte
Groeitabel pups
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Nieuwe baasjes
Pups thuis
    Jeppe (Frankrijk)
    Mees
    Sammy
    Epke
    Jelle (Zwitserland)
    Jiske
    Doutzen
    Manda (Finland)
Ontmoeting pups
Stamboom brengen
    Epke
    Mees
    Doutzen
    Jelle
    Jeppe
Siep
Stamboom pups

 

 

     

Spike van Sumarreheide
NHSB 2459535    HD A

    Alke
NHSB 2638769     HD A
 
      Sicco
NHSB 2343786    HD A

Jeppe Siep út it Griene Hert
NHSB 3085240

Siep
NHSB 2885762     HD A
   

Mees Siep út it Griene Hert
NHSB 3085241

    Sikke fan'e Blommetuin
NHSB 25175579     HD A

Sammy Siep út it Griene Hert
NHSB 3085242

  Tjepke
NHSB 2653376     HD A
 
Epke Siep út it Griene Hert
NHSB 3085243
 
    Tess
NHSB 2402974     HD A
Jelle Siep út it Griene Hert
NHSB 3085244
 
     
Jiske Iefke út it Griene Hert
NHSB 3085245
 
    Seppo v.d. Houterd
NHSB 2541477    HD A
Doutzen Jiska út it Griene Hert
NHSB 3085246
 
  Binte Ludo v.d. Kwaakhoeve
NHSB 2709594    HD A
 
Liebe-Lobke Jiska út it Griene Hert
NHSB 3085247
 
    Bijke v.d. Bijgaarde
NHSB 2544400    HD A
  Iefke-Diede fan de Haersterwei
NHSB 2851131    HD A
   
      Kanne uit Kempernoel
NHSB 2408975    HD A
    Kamp. Diede Riemke fan de Haersterwei
W. '09
NHSB 2653488    HD C
 
      Riemke Klaske fan it Heidehiem
NHSB 2342507    HD A
HD beoordeling                                 
nieuw = oud                                            
HD A  = Vrij( negatief)
HD B  = TC  ( overgangsvorm)
HD C  = ±     ( licht positief)
HD D  = +     ( positief)
HD E  = ++   ( positief in optima forma)

 
     

 

 

algemeen

 

algemeen

Copyright (C) 2002-2017 by Jack Tomson
Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst