headerL
headerR
Left effects
Right effects

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

spacer

 

      Sikke fan'e Blommetuin
NHSB 25175579     HD A
    Thorkel v.d. Houterd
NHSB 2657995     HD A
 
      Evi v. Rinasburch
NHSB 2260197    HD ±
  Kamp. Sybe Thorkel ut it Griene Hert
CW'12
NHSB 2806726     HD A
   
      Falkwin
NHSB 2196266    HD TC
Duke-Kaay út it Griene Hert
NHSB 2962239
  Femke
NHSB 2590157     HD A
 
Sep-Kaay út it Griene Hert
NHSB 2962240
    Joy Tascha fan't Paradijske
NHSB 2336102     HD B
Rouke-Kaay út it Griene Hert
NHSB 2962241
     
Happy-Jiska út it Griene Hert
NHSB 2962242
    Seppo v.d. Houterd
NHSB 2541477    HD A
Tjinta-Jiska út it Griene Hert
NHSB 2962243
  Binte Ludo v.d. Kwaakhoeve
NHSB 2709594    HD A
 
      Bijke v.d. Bijgaarde
NHSB 2544400    HD A
  Iefke-Diede fan de Haersterwei
NHSB 2851131    HD A
   
      Kanne uit Kempernoel
NHSB 2408975    HD A
    Kamp. Diede Riemke fan de Haersterwei
W. '09
NHSB 2653488    HD C
 
      Riemke Klaske fan it Heidehiem
NHSB 2342507    HD A
HD beoordeling                                 
nieuw = oud                                            
HD A  = Vrij( negatief)
HD B  = TC  ( overgangsvorm)
HD C  = ±     ( licht positief)
HD D  = +     ( positief)
HD E  = ++   ( positief in optima forma)

 
     

 

 

algemeen

 

algemeen

Copyright (C) 2002-2017 by Jack Tomson
Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst