headerL
headerR
Left effects
Right effects

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

spacer

     

Bessel

NHSB 2208529     HD TC

   

Sikke fan é Blommetun

NHSB 2517579     HD A

 
     

Jikkejolien

NHSB 2331205     HD A

 

Thorkel v.d. Houterd

NHSB 2657995     HD A

   
     

Ludo fan it Heidehiem

NHSB 1955580     HD ±  

   

Evi  v. Rinasburch

NHSB 2260179     HD TC

 

Syl Thorkel ut it Griene Hert

NHSB 2806725 

   

Duna v. Rinasburch

NHSB 2120076     HD ±

Sybe Thorkel ut it Griene Hert

NHSB 2806726 

     

Saske Femke ut it Griene Hert

NHSB 2806727 

   

Felle Flash fan'e Alde Leane

NHSB 2129624     HD TC

    Falkwin
NHSB 2196266     HD TC
 
     

Ukje-Dancer fen 't Leeuwenhiem

NHSB 2067610     HD ±  

 

Femke

NHSB 2590157     HD A

   
     

Kamp. Vedde Elvis v.d. Vronergeest

NHSB 2202115     HD ±

HD beoordeling
nieuw = oud
HD A  = Vrij( negatief)
 

Joy Tascha fan't Paradijske

NHSB 2336102     HD B

 
HD B  = TC  ( overgangsvorm)
HD C  = ±     ( licht positief)
HD D  = +     ( positief)
HD E  = ++   ( positief in optima forma)
   

Kamp.  Hedwich v.'t Winalduhiem

NHSB 1970643     HD TC

 

 

algemeen

 

algemeen

Copyright (C) 2002-2017 by Jack Tomson
Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst