headerL
headerR
Left effects
Right effects

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

 Stabijkennel

 

 

út it Griene Hert

spacer

      Nomme fan it Heidehiem
NHSB 2113682     HD A
    Seppo van de Houterd
NHSB 2541477     HD A
 
      Evi van Rinasburch
NHSB 2260197     HD ±
  Binte Ludo van de Kwaakhoeve
NHSB 2709594     HD A
   
      Merlin
NHSB 2290731     HD A
  Bijke van de Bijgaarde
NHSB 2544400     HD A
 
      Bijke Elske van de Vronergeest
NHSB 2202119     HD ±

Iefke-Diede fan de Haersterwei (Jiska)

NHSB 2851131     HD A

     
      Dobbe Drys van Rinasburch
NHSB 2120073     HD ±
    Kanne uit Kempernoel
NHSB 2408975     HD A
 
      Tosca fan it Drentse Hiem
NHSB 2098369     HD ±
  Kamp. Diede Riemke fan de Haersterwei W'09
NHSB 2653488    HD C
 
    Ludo fan it Heidehiem
NHSB 1792502     HD ±
HD beoordeling
nieuw = oud
HD A  = Vrij( negatief)

  Riemke Klaske fan it Heidehiem
NHSB 2342507     HD A
 
HD B  = TC  ( overgangsvorm)
HD C  = ±     ( licht positief)
HD D  = +     ( positief)
HD E  = ++   ( positief in optima forma)
    Klaske Bonnie fan it Heidehiem
NHSB 1955469     HD TC

 

algemeen

 

algemeen

Copyright (C) 2002-2017 by Jack Tomson
Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst